Thế giới

Ông Phó Chính Hoa lãnh án tử hình treo

Tòa án Trung Quốc ngày 22/9 tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa về tội nhận hối lộ và lách luật.