Vietnam Airlines bị lưu ý khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết cổ phiếu của Vietnam Airline (HVN) vẫn đang trong diện kiểm soát và có thể bị huỷ niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines để lưu ý về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Ngày 1/6/2022, HoSE đã ban hành quyết định số 359 về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do vốn chủ sở hữu hãng hàng không này đã âm 2.160 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020-2021) cũng báo số âm.

Vì vậy, cổ phiếu hãng hàng không này thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HoSE.

Vietnam Airlines bi luu y kha nang bi huy niem yet co phieu

Cổ phiếu của Vietnam Airline (HVN) có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu báo số âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines tiếp tục báo số âm 5.167,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 âm 28.904,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 4.897,4 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Với quy định kể trên, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu báo số âm.

Theo Công Hiếu/VTCNews

Bạn đang xem: Vietnam Airlines bị lưu ý khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu

Chuyên mục: Bất động sản

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/nha-dat/vietnam-airlines-bi-luu-y-kha-nang-bi-huy-niem-yet-co-phieu-1746875.html

Chia sẻ bài viết