Chủ đề 'Ukraine'

Lầu Năm Góc nói Ukraine mất dấu vũ khí Mỹ trên chiến trường

Chính quyền Ukraine không thể xác định chính xác vị trí những vũ khí và các thiết bị quân sự khác mà Mỹ viện trợ, vì tất cả các bước thống kê của họ đều được thực hiện trên giấy tờ, quyền Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Sean O'Donnell nói với Bloomberg.