Chủ đề 'Uganda'

Bi kịch của những phù thủy châu Phi

Bước sang thế kỷ 21, khi nhân loại đã đạt được những tiến bộ phi thường về khoa học kỹ thuật thì ở châu Phi, nhiều nơi vẫn tin rằng phù thủy là những người có quyền lực vô biên.

Nga và phương Tây tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi

Lãnh đạo Nga, Pháp và Mỹ đang hướng tới châu Phi để tranh giành sự ủng hộ của các nước ở đây với lập trường của họ trong xung đột ở Ukraine. Một số người cho rằng, đây là một cuộc cạnh tranh căng thẳng nhất để giành ảnh hưởng tại châu Phi kể từ Chiến tranh Lạnh.