Tiết lộ về cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Tào Tung (133-193) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Là cha của Tào Tháo, ông của hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy là Tào Phi.

Tào Tung tự là Cự Cao, ông từng được giữ các chức vụ Tư Lệ hiệu uý, Đại Tư nông, Đại hồng lư thời Đông Hán. Vì triều đình của Hán Linh Đế cho mua quan bán tước nên sau đó Tào Tung mang nhiều tiền đi hối lộ các hoạn quan trong triều và bỏ ra 10 triệu quan tiền mua được chức quan Thái uý trong vài tháng.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao

Tào Tung (áo xanh) trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1996.

Con Tào Tung là Tào Tháo có công tham gia dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng thời Hán Linh Đế (năm 184), nên được phong làm Điển quân hiệu uý trong triều.

Sang thời Hán Thiếu Đế và Hán Hiến Đế, Đổng Trác khống chế triều đình, tự xưng là Thái sư. Năm 190, Tào Tháo được Đổng Trác phong lên chức Kiêu kỵ hiệu uý, nhưng sau đó không bằng lòng phục vụ Đổng Trác nên bỏ trốn khỏi Lạc Dương, theo Viên Thiệu và các chư hầu đánh Đổng Trác nhân danh giúp nhà Hán. Lúc này Tào Tung vẫn cùng gia quyến ở kinh đô Lạc Dương, nhưng không bị Đổng Trác làm hại.

Tháng 3 năm 191, Đổng Trác thua trận chạy về Trường An. Các chư hầu đánh Trác chia rẽ. Tào Tháo xây lực lượng riêng ngày càng lớn mạnh, sang năm 192 đã làm chủ Duyện Châu giáp ranh Từ Châu của Đào Khiêm. Nhưng Tào Tung không đến theo Tào Tháo.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao-Hinh-2

Tào Tháo làm chủ Duyện Châu trở thành một thế lực mạnh uy hiếp Từ Châu.

Giữa năm 193, Tào Tung từ Lạc Dương cùng con út là Tào Tật và gia quyến tới Lang Nha định dưỡng lão, mang theo hơn 100 xe hành lý chứa nhiều vàng bạc châu báu. Tào Tung đi ngang qua Từ Châu được thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm vì khiếp sợ trước uy phong và dã tâm của Tào Tháo, đã sai bộ tướng đi hộ tống Tào Tung để lấy lòng Tào Tháo.

Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ, chép rằng Đào Khiêm sai thủ hạ là Trương Cương đi hộ tống cho Tào Tung, khi đoàn đến địa phận giữa Thái Sơn và huyện Hoa, huyện Phí thì Trương Cương nổi lòng tham của cải, nên đã giết chết ông và cướp hết đồ rồi bỏ trốn đến Hoài Nam.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao-Hinh-3

Đào Khiêm chịu tang Tào Tung ra cổng thành xin Tào Tháo tha tội (cảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Sách Hậu Hán thư thì không nói rõ viên tướng nào giết Tào Tung, chỉ nói rằng do quân sĩ của Đào Khiêm đóng ở huyện Âm Bình do nổi lòng tham nên đã giết Tào Tung cướp của cải.

Tào Tháo nghe tin cha bị hại ở Từ Châu, cho rằng Đào Khiêm đồng mưu sai khiến thủ hạ, bèn cất vài chục vạn quân đi đánh Từ Châu để trả thù. Tào Tháo cũng muốn nhân đó chiếm luôn địa bàn Từ Châu liền kề với Duyện Châu để mở rộng thế lực.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao-Hinh-4

Tào Tháo mượn cớ trả thù cho cha để đánh chiếm Từ Châu.

Bàn về cái chết của ông, sử gia Lê Đông Phương cho rằng lẽ ra trong thời loạn lạc, Tào Tung không nên mạo hiểm di dời với số đông người và nhiều của cải trong một hành trình dài đến thế. Ngoài ra, việc dùng nhiều tiền mua quan chức và số lượng của cải lớn khi di dời của Tào Tung cũng được các sử gia xem là kết quả của sự vơ vét trong quá trình làm quan ở Lạc Dương.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, cái chết của Tào Tung được mô tả ở hồi 10. Tào Tung đi đến Từ Châu được Đào Khiêm sai Trương Khải (không phải Trương Cương như sử sách nêu) hộ tống. Gặp trời mưa nên đoàn phải nghỉ lại một ngôi chùa. Trương Khải ban đêm thúc quân nổi loạn.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao-Hinh-5

Trương Khải trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

La Quán Trung mô tả cái chết của Tào Tung khi ông dắt một người thiếp định chạy qua buồng phương trượng rồi nhảy qua tường trốn nhưng người thiếp quá to béo không thể ra được, nên phải chạy vào ẩn trong nhà tiêu rồi cả hai đều bị sát hại.

Với quan điểm phản đối Tào Tháo, La Quán Trung cho rằng cái chết của Tào Tung là quả báo của việc Tào Tháo đã giết hại oan cả nhà Lã Bá Sa trên đường chạy trốn trước đây, qua bài thơ:

A Man vốn có tiếng gian hùng

Hại cả nhà Sa trời chẳng dung

Hại người rồi bị người khác hại

Lòng trời báo ứng mạng Tào Tung.

Tiet lo ve cai chet tuc tuoi cua cha Tao Thao-Hinh-6

Cái chết của Tào Tung khiến Tào Tháo có cớ đánh Từ Châu.

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Trương Khải được Đào Khiêm sai đi hộ tống Tào Tung, nhưng do Trương Khải là dư đảng của Hoàng Cân nên không được Đào Khiêm trọng dụng, nhận thấy theo Đào Khiêm không có được tương lai gì, Trương Khải cùng binh lính của mình đã giết chết Tào Tung để cướp tài sản rồi đến Ngũ Phụng sơn làm cướp.

Theo Quốc Tiệp/Người đưa tin

Bạn đang xem: Tiết lộ về cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Chuyên mục: Đông Tây kim cổ

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/tiet-lo-ve-cai-chet-tuc-tuoi-cua-cha-tao-thao-1750043.html

Chia sẻ bài viết