Chủ đề 'tiếp nhận'

Cận cảnh 10 cổ vật vô giá vừa trở về Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận 1 rìu đá hậu Kỳ Đá mới; 4 hiện vật (3 rìu đồng, 1 nồi gốm) văn hóa Đông Sơn; 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18.