Chủ đề 'Tiên Du'

Tiên Du Bắc Ninh: Núi Na bị băm nát

Khi ngọn núi đang bị “xẻ thịt” bởi những công trình dạng biệt phủ, thì những gì mà địa phương đưa ra chỉ là các biện pháp ngăn chặn từ mấy tháng trước?