Chủ đề 'tỉ lệ sinh'

Dân số Trung Quốc sắp tăng trưởng âm

Dữ liệu sinh đẻ năm 2021 mới được 29 tỉnh và khu vực ở Trung Quốc công bố, cho thấy nhiều tỉnh có số ca sinh mới thấp nhất trong hàng thập kỷ. Chỉ 6 trong số 10 tỉnh top đầu có số ca sinh vượt 500.000.