Chủ đề 'Thời trang Hi-tech'

iPhone 12 sắp có tính năng mới toanh của iPhone 14

SpaceX và T-Mobile đang hợp tác trong một kế hoạch dài hạn để đưa internet vệ tinh đến điện thoại di động, cung cấp kết nối rất hạn chế đến ngay cả những địa điểm xa xôi nhất của Mỹ.