Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại toàn diện thị trường chứng khoán để an toàn,...

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan liên quan tổ chức cơ cấu lại toàn diện thị trường vốn, thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững…

Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại toàn diện thị trường chứng khoán để an toàn, lành mạnh - 1

Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết

Chiều 16-6, với 478/480 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Theo Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông vận tải

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ cương trách nhiệm trong công tác quản lý và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong từng khâu, từng công việc, từng vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực để chủ động phòng ngừa; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các dự án trọng điểm trong quá trình triển khai” – Nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về hình thức thu phí không dừng cho phù hợp với thực tiễn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát chặt chẽ doanh thu, thu phí của các dự án BOT, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Trong năm 2022, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập về trạm thu phí, dự án BOT, hoàn thành triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và hệ thống kiểm soát doanh thu, thu phí đối với các trạm thu phí cho các dự án BOT trên cả nước.

Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đối với lĩnh vực tài chính

Bên cạnh đó cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tập trung, đấu thầu mua sắm công, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc tổ chức cơ cấu lại toàn diện thị trường vốn, thị trường chứng khoán theo Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững, thực sự là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế…

Về lĩnh vực ngân hàng

Bạn đang xem: Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại toàn diện thị trường chứng khoán để an toàn,...

Chuyên mục: Thời sự

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/quoc-hoi-yeu-cau-co-cau-lai-toan-dien-thi-truong-chung-khoan-de-an-toan-lanh-manh-c46a1369335.html

Chia sẻ bài viết