Quảng Bình: BTV Huyện ủy Quảng Trạch mắc hạn chế khuyết điểm

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc kết luận giải quyết tố cáo đảng viên. Đó là một trong số các kết luận được nêu tại kỳ họp thứ XVI...

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp kỳ thứ XVI với việc xem xét kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, tại kỳ họp này (29/6) UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc kết luận giải quyết tố cáo đảng viên. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quang Binh: BTV Huyen uy Quang Trach mac han che khuyet diem
Huyện ủy Quảng Trạch (Ảnh: Trang TTĐT huyện)

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu. Đồng thời yêu cầu một số tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cũng tại kỳ họp này UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với các ông Nguyễn Văn Ước và Đoàn Anh Tuấn cả 2 đang là Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Kết quả, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy các ông Nguyễn Văn Ước, Đoàn Anh Tuấn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Do vậy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các ông Nguyễn Văn Ước và Đoàn Anh Tuấn kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với một số tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Hoàng Lý

Bạn đang xem: Quảng Bình: BTV Huyện ủy Quảng Trạch mắc hạn chế khuyết điểm

Chuyên mục: Thời sự

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/doc-30s/quang-binh-btv-huyen-uy-quang-trach-mac-han-che-khuyet-diem-1723935.html

Chia sẻ bài viết