Chủ đề 'quá trình'

Số phận dàn pháo Caesar Pháp viện trợ cho Ukraine

Tờ Le Figaro của Pháp ngày 28/12/2022 đưa tin: 16/18 khẩu pháo tự hành bánh hơi Caesar hiện đại nhất mà Pháp viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy, hỏng hóc và bị bắt; tuy nhiên Quân đội Ukraine vẫn muốn xin thêm.