Chủ đề 'omega thực vật'

Hai cách đầu tư cha mẹ nên áp dụng để con thông minh hơn

TS. Mónica H., ĐH Sheffield, Anh Quốc cho biết: 5 năm đầu đời là thời điểm đáng đầu tư trong cuộc đời của mỗi con người và khả năng sinh lãi cũng cao. Trong đó thời gian vui chơi, nói chuyện với trẻ và đầu tư vào dinh dưỡng giúp phát triển não bộ cho bé là một yếu tố quan trọng.