Chủ đề 'Ngồi không'

Mắc trĩ, đau rát, đứng ngồi không nổi, biết...

“Mình là đàn ông thế mà có lúc đau tới chảy nước mắt ra. Ngồi trên xe mà phải kiếm miếng gì kê xuống bên dưới ngồi nghiêng nghiêng cho bớt đau, mỗi lần phải đi vệ sinh là sợ dựng cả tóc gáy”, anh Hiếu chia sẻ.