Nghe tiên tri về số mệnh, vì sao Càn Long “nổi trận lôi đình“?

Theo sử sách, Trí Thiên Báo từng xuất bản cuốn sách có tên "Trời định vận số Đại Thanh". Trong cuốn sách này, ông tiên tri vua Càn Long sống thọ tới năm 80 tuổi. Biết được điều đó, Càn Long hạ lệnh chém đầu người này.

Vua Càn Long là một trong những hoàng đế nhà Thanh sống thọ nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông sống thọ 89 tuổi và trị vì đất nước trong 60 năm.Dưới thời phong kiến, các hoàng đế thường sẽ nhờ các thầy phong thủy, nhà chiêm tinh để đưa ra các dự đoán về vương triều. Thế nhưng, không ít người bị xử tử vì chính những lời tiên đoán của mình khiến bậc đế vương "nổi trận lôi đình".Một trong số đó là Trí Thiên Báo. Theo các sử liệu, Trí Thiên Báo được nhiều người biết đến với trí tuệ hơn người, học rộng hiểu sâu. Đặc biệt, ông đã viết cuốn sách có tên "Trời định vận số Đại Thanh".Trong cuốn sách này, Trí Thiên Báo đã tiên tri triều đại nhà Thanh sẽ kéo dài trong 800 năm. Đặc biệt, ông dự đoán hoàng đế Càn Long sẽ sống thọ 80 tuổi.Cuốn sách của Trí Thiên Báo càng nổi tiếng hơn khi ông nói với mọi người rằng, những lời tiên tri đó được tổ tiên báo mộng. Không những vậy, ông còn được "thượng đế" lựa chọn để báo mộng về tương lai của nhà Thanh cũng như vận mệnh của vua Càn Long.Sau đó, Trí Thiên Báo muốn dâng cuốn sách "Trời định vận số Đại Thanh" cho hoàng đế Càn Long vì tin rằng khi nhà vua đọc xong thì sẽ ban thưởng cho ông. Vậy nên, Trí Thiên Báo cử đệ tử tìm đủ mọi cách để dâng sách lên cho nhà vua.Thế nhưng, Trí Thiên Báo không nhận được ban thưởng từ hoàng đế Càn Long. Thay vào đó, sau khi đọc cuốn sách trên, hoàng đế Càn Long vô cùng tức giận nên cho người bắt giam người dâng sách cũng như Trí Thiên Báo.Hoàng đế Càn Long cho các quần thần xem cuốn sách của Trí Thiên Báo. Sau khi xem xong, họ đều cho rằng người này đưa ra những lời tiên tri đó chỉ nhằm nịnh bợ nhà vua để được ban thưởng.Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hoàng đế Càn Long tức giận hơn là vì Trí Thiên Báo tiên tri triều đại nhà Thanh kéo dài trong 800 năm và ông chỉ sống tới năm 80 tuổi. Trên thực tế, vua Càn Long muốn nhà Thanh trường tồn và bản thân sống trường thọ giống như lời quần thần vẫn hô "vạn tuế, vạn tuế" mỗi lần diện kiến.Vì vậy, hoàng đế Càn Long đã hạ lệnh chém đầu Trí Thiên Báo và đồ đệ để cảnh cáo, răn đe. Trong khi đó, vợ của Trí Thiên Báo trở thành nô lệ và phải làm việc cực khổ từ đó cho đến khi qua đời.Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Vua Càn Long là một trong những hoàng đế nhà Thanh sống thọ nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông sống thọ 89 tuổi và trị vì đất nước trong 60 năm.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Dưới thời phong kiến, các hoàng đế thường sẽ nhờ các thầy phong thủy, nhà chiêm tinh để đưa ra các dự đoán về vương triều. Thế nhưng, không ít người bị xử tử vì chính những lời tiên đoán của mình khiến bậc đế vương "nổi trận lôi đình".
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Một trong số đó là Trí Thiên Báo. Theo các sử liệu, Trí Thiên Báo được nhiều người biết đến với trí tuệ hơn người, học rộng hiểu sâu. Đặc biệt, ông đã viết cuốn sách có tên "Trời định vận số Đại Thanh".
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Trong cuốn sách này, Trí Thiên Báo đã tiên tri triều đại nhà Thanh sẽ kéo dài trong 800 năm. Đặc biệt, ông dự đoán hoàng đế Càn Long sẽ sống thọ 80 tuổi.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Cuốn sách của Trí Thiên Báo càng nổi tiếng hơn khi ông nói với mọi người rằng, những lời tiên tri đó được tổ tiên báo mộng. Không những vậy, ông còn được "thượng đế" lựa chọn để báo mộng về tương lai của nhà Thanh cũng như vận mệnh của vua Càn Long.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Sau đó, Trí Thiên Báo muốn dâng cuốn sách "Trời định vận số Đại Thanh" cho hoàng đế Càn Long vì tin rằng khi nhà vua đọc xong thì sẽ ban thưởng cho ông. Vậy nên, Trí Thiên Báo cử đệ tử tìm đủ mọi cách để dâng sách lên cho nhà vua.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Thế nhưng, Trí Thiên Báo không nhận được ban thưởng từ hoàng đế Càn Long. Thay vào đó, sau khi đọc cuốn sách trên, hoàng đế Càn Long vô cùng tức giận nên cho người bắt giam người dâng sách cũng như Trí Thiên Báo.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Hoàng đế Càn Long cho các quần thần xem cuốn sách của Trí Thiên Báo. Sau khi xem xong, họ đều cho rằng người này đưa ra những lời tiên tri đó chỉ nhằm nịnh bợ nhà vua để được ban thưởng.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hoàng đế Càn Long tức giận hơn là vì Trí Thiên Báo tiên tri triều đại nhà Thanh kéo dài trong 800 năm và ông chỉ sống tới năm 80 tuổi. Trên thực tế, vua Càn Long muốn nhà Thanh trường tồn và bản thân sống trường thọ giống như lời quần thần vẫn hô "vạn tuế, vạn tuế" mỗi lần diện kiến.
Nghe tien tri ve so menh, vi sao Can Long
Vì vậy, hoàng đế Càn Long đã hạ lệnh chém đầu Trí Thiên Báo và đồ đệ để cảnh cáo, răn đe. Trong khi đó, vợ của Trí Thiên Báo trở thành nô lệ và phải làm việc cực khổ từ đó cho đến khi qua đời.
Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Bạn đang xem: Nghe tiên tri về số mệnh, vì sao Càn Long “nổi trận lôi đình“?

Chuyên mục: Đông Tây kim cổ

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/nghe-tien-tri-ve-so-menh-vi-sao-can-long-noi-tran-loi-dinh-1784068.html

Chia sẻ bài viết