Chủ đề 'Nghệ sỹ Quang Tèo'

Nghệ sỹ Quang Tèo: 'Tôi trân trọng và khâm phục anh Giang Còi'

Là một cặp “trời sinh” trên sân khấu hài nhưng cố nghệ sỹ Lê Hồng Giang (nghệ danh Giang Còi) và nghệ sỹ Tiến Quang (tức Quang Tèo) lại “trái dấu” trong một vài quan điểm về nghề. Dù không đồng nhất về cách nhìn, cách nghĩ trong một số vấn đề song Quang Tèo luôn dành tình cảm và sự nể trọng cho cố nghệ sỹ Giang Còi.