Ngày mai 15-7, dự kiến công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Hà Nội

Thành uỷ Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vào chiều 15-7.

Theo dự kiến, vào chiều 15-7, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Hà Nội.

Theo nguồn tin, thành phần mời dự hội nghị gồm lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị liên quan thuộc Kiểm toán Nhà nước; các lãnh đạo các Vụ thuộc các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung theo dõi Đảng bộ TP Hà Nội; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, lãnh đạo UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện của Hà Nội...

Hiện nay, Thành ủy Hà Nội đang có 3 Phó Bí thư và đang khuyết một chức danh Phó Bí thư.

Trước đó, ngày 6-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Ngày 7-6, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Cùng ngày, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự và UBND TP Hà Nội. Theo đó, để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng ủy UBND TP và UBND TP Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Ngày mai 15-7, dự kiến công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Hà Nội

Chuyên mục: Thời sự

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ngay-mai-15-7-du-kien-cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo-tai-ha-noi-c46a1377830.html

Chia sẻ bài viết