Ngắm ảnh để đời về lăng mộ vua triều Nguyễn 100 năm trước

Loạt ảnh sắc nét về lăng mộ vua Gia Long, Minh Mạng, Triệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh ở Cố đô Huế một thế kỷ trước, được in trong sách ảnh “Annam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp” (An...

Sân chầu của lăng mộ vua Gia Long.Một góc nhìn khác về sân chầu lăng Gia Long.Mộ vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu nhìn từ phía sau Bửu Thành của lăng Gia Long.Hồ Trừng Minh và tòa Minh Lâu ở lăng vua Minh Mạng.Trên sân Bái Đình ở lăng Minh Mạng.Mặt trước lăng vua Thiệu Trị.Sân Bái Đình của lăng Thiệu Trị. Phía xa là Bi Đình (nhà bia) và lầu Đức Hinh (nay không còn).Từ hồ Ngưng Thúy nhìn về lầu Đức Hinh, lăng Thiệu Trị.Khu mộ các thứ phi (?, được ghi chú trong ảnh là l'épouse / wife) của vua Thiệu Trị.Một cánh cổng ở lăng vua Tự Đức.Rừng thông bao quanh nơi an nghỉ của hoàng đế An Nam.Hồ Lưu Khiêm với Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ ở lăng Tự Đức.Tượng đá ở sân Bái Đình lăng Tự Đức.Bi Đình (nhà bia) lăng Tự Đức.Bửu Thành, bức tường thành bao quanh mộ phần vua Tự Đức.Hồ Tiểu Khiêm phía trước Bửu Thành lăng Tự Đức.Từ cổng lăng mộ vua Đồng Khánh nhìn về núi Thiên Thai - tiền án của lăng.Nhà bia của lăng vua Đồng Khánh.Mời quý độc giả xem video: Đẹp ngỡ ngàng kiến trúc nhà vườn Huế. Nguồn: VTC10.

Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc
Sân chầu của lăng mộ vua Gia Long.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-2
Một góc nhìn khác về sân chầu lăng Gia Long.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-3
Mộ vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu nhìn từ phía sau Bửu Thành của lăng Gia Long.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-4
Hồ Trừng Minh và tòa Minh Lâu ở lăng vua Minh Mạng.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-5
Trên sân Bái Đình ở lăng Minh Mạng.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-6
Mặt trước lăng vua Thiệu Trị.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-7
Sân Bái Đình của lăng Thiệu Trị. Phía xa là Bi Đình (nhà bia) và lầu Đức Hinh (nay không còn).
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-8
Từ hồ Ngưng Thúy nhìn về lầu Đức Hinh, lăng Thiệu Trị.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-9
Khu mộ các thứ phi (?, được ghi chú trong ảnh là l'épouse / wife) của vua Thiệu Trị.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-10
Một cánh cổng ở lăng vua Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-11
Rừng thông bao quanh nơi an nghỉ của hoàng đế An Nam.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-12
Hồ Lưu Khiêm với Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ ở lăng Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-13
Tượng đá ở sân Bái Đình lăng Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-14
Bi Đình (nhà bia) lăng Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-15
Bửu Thành, bức tường thành bao quanh mộ phần vua Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-16
Hồ Tiểu Khiêm phía trước Bửu Thành lăng Tự Đức.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-17
Từ cổng lăng mộ vua Đồng Khánh nhìn về núi Thiên Thai - tiền án của lăng.
Ngam anh de doi ve lang mo vua trieu Nguyen 100 nam truoc-Hinh-18
Nhà bia của lăng vua Đồng Khánh.
Mời quý độc giả xem video: Đẹp ngỡ ngàng kiến trúc nhà vườn Huế. Nguồn: VTC10.

T.B (tổng hợp)

Bạn đang xem: Ngắm ảnh để đời về lăng mộ vua triều Nguyễn 100 năm trước

Chuyên mục: Đông Tây kim cổ

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/ngam-anh-de-doi-ve-lang-mo-vua-trieu-nguyen-100-nam-truoc-1873624.html

Chia sẻ bài viết