Chủ đề 'nga đưa'

Tại sao Nga rút tên lửa S-300 từ Syria về nước?

Việc Nga phải rút những hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ chiến trường Syria về nước cho thấy, có thể lực lượng phòng không Nga đang phải dàn mỏng lực lượng trên chiến trường Ukraine.