Chủ đề 'mua đất sình'

Vào cửa hàng vàng ép chủ tiệm mua cục đất

Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường và mang đất sình từ bên ngoài vào tiệm vàng rồi yêu cầu tiệm vàng phải mua, vì thanh niên này cho rằng cục đất sình chính là vàng.