Chủ đề 'lóng luông'

Những cuộc vây bắt tại điểm nóng ma túy Co Tang

Là huyện vùng cao biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh với đường biên giáp với nước bạn Lào, cuộc chiến đấu chống tội phạm nói chung và tội phạm truy nã nói riêng ở Vân Hồ (Sơn La) chưa bao giờ hết “nóng”...