Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) bổ sung một số quy định về sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Ngày 28-3, tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV, các đại biểu (ĐB) đã thảo luận một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Báo cáo về một số vấn đề lớn về dự thảo luật này, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết Chính phủ đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn về việc cho phép khai thác, sử dụng và phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng. Việc này nhằm vừa bảo đảm tính pháp lý, giữ gìn sự trang trọng, tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân, hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn.

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca - 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số vấn đề về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, thường trực Uỷ ban Pháp luật cơ bản thống nhất với sự cần thiết bổ sung quy định này. Tuy nhiên, về nội dung cụ thể Chính phủ đề nghị bổ sung trong dự thảo luật, Uỷ ban Pháp luật nhận thấy, quy định "Việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo quy định của pháp luật" là nguyên tắc chung trong áp dụng pháp luật, hơn nữa cũng không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ nên đề nghị không bổ sung vào Điều 7.

Sau khi ghi nhận một phần ý kiến của Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau: "Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca".

Thảo luận thêm về nội dung này, ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cho rằng Chính phủ đã kịp thời bổ sung vào dự án luật, bởi trên thực tế vừa qua đã phát sinh một số vấn đề.

Về nội dung tiếp thu, sửa đổi ở khoản 2 Điều 7, ĐB Nguyễn Anh Trí bày tỏ tán thành, đặc biệt đối với tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca - 2

Đại biểu Lê Minh Nam cho biết vừa qua có một số vụ việc liên quan Quốc kỳ, Quốc ca trên không gian mạng gây bức xúc, ảnh hưởng hình ảnh quốc gia

ĐB Lê Minh Nam (đoàn Hậu Giang) cũng nhấn mạnh trong hệ thống pháp luật từng có văn bản quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, nhưng chủ yếu là về xử lý hành vi xúc phạm Quốc kỳ. Ông Nam cho rằng, với việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là đối tượng đặc biệt, là biểu tượng quốc gia được ghi trong Hiến pháp. Chính vì vậy, cần phải có những quy định riêng và đối xử đặc biệt hơn so với những tác phẩm văn học nghệ thuật thông thường khác.

Theo ông Lê Minh Nam, thực tế vừa qua có một số vụ việc liên quan Quốc kỳ, Quốc ca trên không gian mạng gây bức xúc, ảnh hưởng hình ảnh quốc gia, thậm chí xúc phạm nên luật cần có giải pháp giải quyết.

Về góc độ bản quyền, vị ĐB tỉnh Hậu Giang đề nghị cần quy định cụ thể quyền tác giả và quyền có liên quan, tránh xảy ra việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật để có hành vi ngăn chặn, cản trở khi sử dụng theo quy định pháp luật đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam.

Bạn đang xem: Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Chuyên mục: Thời sự

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/khong-duoc-ngan-chan-can-tro-viec-pho-bien-su-dung-quoc-ky-quoc-huy-quoc-ca-c46a1344953.html

Chia sẻ bài viết