Chủ đề 'học sinh bạo hành'

Giáo viên Hàn Quốc bị học sinh bạo hành

Các thầy, cô ở xứ kim chi cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, khi số ca báo cáo bị học sinh có hành vi lạm dụng về lời nói và thể chất liên tục gia tăng trong thập kỷ qua.