Chủ đề 'hình thành'

Ý nghĩa của việc Su-57 vào biên chế Không quân Nga

12 năm sau chuyến bay đầu tiên ban đầu, chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga, đã chính thức được trang bị cho cho lực lượng chiến đấu trong Không quân Nga; đây là bước đi có ý nghĩa hết sức quan trọng.