Chủ đề 'giá thép giảm'

Giá thép giảm 10 lần liên tiếp

Trong đợt điều chỉnh giá mới nhất, mỗi tấn thép trong nước tiếp tục giảm thêm tới 310.000 đồng. Từ giữa tháng 5 đến nay, giá mặt hàng này đã giảm 10 lần liên tiếp.