Chủ đề 'giá biển'

Sẽ nghiên cứu cấp biển số theo nhu cầu chủ xe

Bộ Công an đang xây dựng đề án thí điểm đấu giá biển số, với tinh thần mọi người dân đều được chọn bấm ngẫu nhiên, không có biển số xấu đẹp, sẽ có biển số dựa trên nhu cầu như biển số theo tên.

Đấu giá biển ô tô: Quan niệm biển xấu - đẹp được quy định thế nào?

Đại tá Đỗ Thanh Bình – Cục Phó Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo Dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, cơ quan Nhà nước không đưa ra khái niệm biển số “xấu, đẹp” mà sau khi người dân chọn biển số trong kho chưa được cấp thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra đấu giá công khai.