Chủ đề 'đình chiến'

Đình chiến ở dải Gaza

Israel và Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestin (PIJ) tuyên bố đình chiến ở dải Gaza sau khi Ai Cập đứng ra làm trung gian hòa giải.