Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2022 với 3 phương thức tuyển sinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của Đại học Bách Khoa là 7.990 sinh viên, gồm 3 phương thức tuyển sinh:

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2022 - 1

Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN)

2. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) và

3. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học là 960 sinh viên, gồm 3 phương thức tuyển sinh :

1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

2. Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT

3. Tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ khảo thí ACT, SAT, A-level và IELTS.

Chi tiết đề án tuyển sinh của Đại học Bách Khoa tại đây: https://husteduvn-my.sharepoint.com/personal/hai_vuduy_hust_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhai%5Fvuduy%5Fhust%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2F2022%2FBKA%5F%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fhai%5Fvuduy%5Fhust%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2F2022&ga=1

Bạn đang xem: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2022

Chuyên mục: Giáo dục

Nguồn: https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-chi-tieu-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2022-c216a1372097.html

Chia sẻ bài viết