Chủ đề 'công nghệ'

Nghịch lý trong bão sa thải ngành công nghệ

Hàng trăm nghìn nhân viên trong ngành công nghệ đã mất việc. Ngay cả những người ở lại cũng hoang mang. Nhưng cổ phiếu của các tập đoàn thường tăng mạnh sau thông báo.