Chủ đề 'chào đời'

7 người con của Pele

Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, Pele thừa nhận ngoài ba người vợ chính thức, ông còn nhiều người tình khác và có thời điểm, ông không biết bản thân có bao nhiêu người con.

Dân số Trung Quốc sắp tăng trưởng âm

Dữ liệu sinh đẻ năm 2021 mới được 29 tỉnh và khu vực ở Trung Quốc công bố, cho thấy nhiều tỉnh có số ca sinh mới thấp nhất trong hàng thập kỷ. Chỉ 6 trong số 10 tỉnh top đầu có số ca sinh vượt 500.000.