Chủ đề 'bóng đá Indonesia'

Khi bóng đá không còn là số 1

Bóng đá Đông Nam Á đã không còn là “tất cả” ở trong những ngày này. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một kỳ giải AFF Cup chìm khuất trong những mối quan tâm khác.