Bộ Y tế hướng dẫn chính thức việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi.

Ngày 28/3, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vắc-xinphòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi theo hình thức chiến dịch, miễn phí.

Bộ Y tế hướng dẫn chính thức việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi - 1

Vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng tiêm chủng đến lịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản trước đó.

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cụ thể: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 5 dưới 12 tuổi. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách.

Loại vắc-xin sử dụng là vắc-xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Trong quyết định sửa đổi ban hành ngày 1/3/2022, Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi).

Bộ Y tế nêu rõ, việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo các hướng dẫn trước đó.

Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký Phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu.

Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn tại Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019, Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh, thành để sẵn sàng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bộ Y tế nêu rõ: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc

Các viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur lập kế hoạch tập huấn, hướng dẫn việc tiêm vắc-xin cho các tỉnh, thành phố trong trường hợp cần thiết và tổ chức giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh, thành phố theo địa bàn phân công phụ trách trong quá trình tổ chức triển khai tiêm chủng.

Trước đó, Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế đã thông báo sẽ triển khai tiêm chủng khoảng từ tuần thứ 2 của tháng 4/2022.

Bạn đang xem: Bộ Y tế hướng dẫn chính thức việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Chuyên mục: Sức khỏe

Nguồn: https://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/bo-y-te-huong-dan-chinh-thuc-viec-tiem-vac-xin-cho-tre-tu-5-duoi-12-tuoi-c62a1345113.html

Chia sẻ bài viết