Chủ đề 'ảnh cực hiếm'

Hình ảnh cực hiếm về Hà Nội hơn 130 năm trước

Phố Cờ Đen, những đứa trẻ trên bậc thềm Khuê Văn Các, người phụ nữ bán thịt cạnh cửa ô Cầu Dền... là ảnh hiếm về Hà Nội được in trong cuốn "Une campagne au Tonkin"(Một chiến dịch ở Bắc Bộ), xuất bản ở Pháp năm 1892.