Chủ đề 'ăn đêm'

Nữ quái và những chuyến săn đêm

Dù nhan sắc chỉ ở mức "có hạn", song những nữ quái này lại có những thủ đoạn "vô biên" để có thể tiếp cận được một số du khách quốc tế. Chủ yếu hoạt động vào buổi tối khuya, rạng sáng; thừa lúc du khách sơ hở, các đối tượng sẽ giở những màn kịch để nẫng đi nhiều tài sản của họ...