Ai là người luôn khiến Gia Cát Lượng phải canh cánh lo sợ?

Nổi tiếng thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần, tuy nhiên Khổng Minh Gia Cát Lượng vẫn luôn canh cánh lo sợ nhân vật này.

Nhân vật khiến Gia Cát Lượng luôn phải canh cánh lo sợ chính là Quan Vũ.Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao lại là Quan Vũ? Bởi cùng dưới trướng Lưu Bị, cùng phục vụ nhà Hán, tại sao Khổng Minh Gia Cát Lượng phải canh cánh lo sợ trước Quan Vũ?Quan Vũ từng có thời gian xem thường Gia Cát Lượng, chỉ sau khi Gia Cát Lượng dùng tài trí hơn người chứng minh khả năng thần cơ diệu toán của mình, Quan Vũ mới ngả mũ thán phục.Quan Vũ và Gia Cát Lượng đều là cánh tay đắc lực của Lưu Bị, mối quan hệ của họ khá hòa thuận.Tuy nhiên, điều khiến Gia Cát Lượng lo ngại là tính cách kiêu ngạo, nóng nảy của Quan Vũ.Quan Vũ có xuất thân thấp kém, nhưng lại thích đọc "Xuân thu", đại nghĩa theo đuổi cả đời là giúp nhà Hán lưu danh thiên cổ.Ông đối xử với binh sĩ vô cùng tốt nhưng đối với những người cùng cấp lại tỏ ra kiêu ngạo, không để họ vào mắt, ăn nói thường đắc tội người khác, tính cách lại thô lỗ, làm việc cẩu thả.Những thiếu sót này khiến Gia Cát Lượng rất lo ngại.Gia Cát Lượng coi trọng Đông Ngô, muốn củng cố khối đồng minh Tôn - Lưu nhưng Quan Vũ lại từ chối gả con gái cho Tôn Quyền vì ông cho rằng "Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử?" khiến Gia Cát Lượng hết sức sợ hãi.Sau này, Kinh Châu bị thất thủ, Quan Vũ cũng không giữ được tính mạng khiến Gia Cát Lượng thất vọng tột cùng.Vậy nên mới nói, dù thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần như Gia Cát Lượng vẫn sợ nhất là Quan Vũ.Sợ ông đánh đổ đồng minh, sợ ông không giữ được vùng đất trọng yếu, sợ kế hoạch "Long Châu đối sách" của mình sụp đổ.Mời quý độc giả xem video:

Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?
Nhân vật khiến Gia Cát Lượng luôn phải canh cánh lo sợ chính là Quan Vũ.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-2
Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao lại là Quan Vũ? Bởi cùng dưới trướng Lưu Bị, cùng phục vụ nhà Hán, tại sao Khổng Minh Gia Cát Lượng phải canh cánh lo sợ trước Quan Vũ?
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-3
Quan Vũ từng có thời gian xem thường Gia Cát Lượng, chỉ sau khi Gia Cát Lượng dùng tài trí hơn người chứng minh khả năng thần cơ diệu toán của mình, Quan Vũ mới ngả mũ thán phục.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-4
Quan Vũ và Gia Cát Lượng đều là cánh tay đắc lực của Lưu Bị, mối quan hệ của họ khá hòa thuận.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-5
Tuy nhiên, điều khiến Gia Cát Lượng lo ngại là tính cách kiêu ngạo, nóng nảy của Quan Vũ.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-6
Quan Vũ có xuất thân thấp kém, nhưng lại thích đọc "Xuân thu", đại nghĩa theo đuổi cả đời là giúp nhà Hán lưu danh thiên cổ.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-7
Ông đối xử với binh sĩ vô cùng tốt nhưng đối với những người cùng cấp lại tỏ ra kiêu ngạo, không để họ vào mắt, ăn nói thường đắc tội người khác, tính cách lại thô lỗ, làm việc cẩu thả.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-8
Những thiếu sót này khiến Gia Cát Lượng rất lo ngại.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-9
Gia Cát Lượng coi trọng Đông Ngô, muốn củng cố khối đồng minh Tôn - Lưu nhưng Quan Vũ lại từ chối gả con gái cho Tôn Quyền vì ông cho rằng "Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử?" khiến Gia Cát Lượng hết sức sợ hãi.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-10
Sau này, Kinh Châu bị thất thủ, Quan Vũ cũng không giữ được tính mạng khiến Gia Cát Lượng thất vọng tột cùng.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-11
Vậy nên mới nói, dù thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần như Gia Cát Lượng vẫn sợ nhất là Quan Vũ.
Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-12
Sợ ông đánh đổ đồng minh, sợ ông không giữ được vùng đất trọng yếu, sợ kế hoạch "Long Châu đối sách" của mình sụp đổ.
Mời quý độc giả xem video:

Thiên Trang (TH)

Bạn đang xem: Ai là người luôn khiến Gia Cát Lượng phải canh cánh lo sợ?

Chuyên mục: Đông Tây kim cổ

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/ai-la-nguoi-luon-khien-gia-cat-luong-phai-canh-canh-lo-so-1757607.html

Chia sẻ bài viết